Omdat innovatie in de boerensector niet meer financierbaar is, organiseerden de provincie Overijssel en Foodlog gistermiddag tijdens de Bio-Beurs de eerste Agro Innovatie Dragons' Den.

Vicieuze cirkel
Drie professionele investeerders luisterden naar de pitches van 4 agri-ondernemers en een dierenarts. Ze verkozen het concept Hamletz van de varkenshoudende familie Ten Have uit Beerta in Groningen tot winnaar. De pitch werd gedaan door voormalige LTO-varkensbestuurder Annechien ten Have. De jury oordeelde dat Ten Have goed snapt welke vernieuwingen nodig zijn in de varkensketen en inziet welke vicieuze cirkel doorbroken moet worden. De boer met een goed idee, heeft geen geld. Daarom zegt zijn afnemer 'kom maar terug als je je nieuwe stal hebt gebouwd, je slagerij hebt ingericht en dan zien we verder.'

Banken kunnen slechts krediet verlenen, als er voldoende risicodragend vermogen beschikbaar is
Crowdfunding bleek tweemaal passend
Ten Have won de inzet van de investeerders om Hamletz van een passende financiering te voorzien. Crowdfunding vonden de investeerders de meest geëigende optie. Voor venture capital is het te vroeg. Banken kunnen Hamletz niet financieren omdat risicodragend vermogen nodig is. Daarom is volgens de investeerders nu allereerst risicodragende crowdfunding nodig, zodat daarna banken het veilige deel van de financieringsbehoefte met kredietverlening kunnen aanvullen.

Runner-up in de Den werden Linda Heemskerk en Jacob Beeker die staan voor de volwassenwording van hun concept jerseyvleesbestellen.nl. Zij voelen de markt aan en hebben bewezen daarin succesvol te kunnen zijn, maar wonnen geen investeerderskapitaal omdat voor hen de crowdfunding waar ze reeds aan doen, dé aangewezen weg is om versterkt door te gaan.

De winnaar kreeg de prijs - een grote bos bloemen én de inzet van welwillende investeerders die hun netwerk gaan inzetten - uitgereikt uit handen van gedeputeerde Eddy van Hijum van de provincie Overijssel. Hij sloot aan bij de politieke kritiek van minister Henk Kamp die gisterochtend duidelijk maakte dat banken te weinig krediet verlenen aan ondernemers. De banken weerlegden deze kritiek vanmorgen. Ze kunnen slechts krediet verlenen, als er voldoende risicodragend vermogen beschikbaar is.

De provincies zouden aandacht moeten geven aan de vorming van agro-innovatiefondsen van waaruit de gelden volgens professionele investeerderscriteria worden toegekend
'Meer dan voldoende kapitaal'
Investeringsroutinier Wilco Schoonderbeek (PPM Oost) maakte in zijn inleiding over 'investor readiness' duidelijk dat er 'meer dan voldoende risicodragend vermogen' beschikbaar is en dat er ruim voldoende bereidheid tot investeren bestaat, maar dat boerenondernemers en investeerders elkaars taal onvoldoende spreken om goede ideeën om te zetten in commercieel werkende proposities die voor ieder type investeerder het gewenste rendement opleveren. Daar zijn nieuwe vehikels en leerprocessen voor nodig, waar de bestaande structuren niet in voorzien. Laura Rooseboom (Greenstart) merkte tijdens de netwerkborrel na afloop op dat de provincies aandacht zouden moeten geven aan de vorming van agro-innovatiefondsen van waaruit de gelden volgens professionele investeerderscriteria worden toegekend. Dergelijke fondsen ontbreken nu. Volgens Guus Verhees (NBI) zouden ze een nu nog ontbrekende type investeerder kunnen creëren dat de Nederlandse boereneconomie een betere kans verschaft om de transitie van de huidige laagste kostenstrategie, naar een op onderscheid gericht verdienmodel te bevorderen.
Ook gaven de investeerders aan dat ketenfinanciering een nog te weinig overwogen optie is om tot vernieuwing in de agrarische, verwerkende en detailshandelssectoren te komen. Zowel investeerders als banken financieren nu nog slechts losse bedrijven, terwijl vernieuwing kan worden versneld door integrale blik die geld vanuit de consumenten terug de keten in als basis voor samenwerkende bedrijven ziet.

Een intelligente oplossing met Wakker Dier als relevant makende marktpartij
Een bijzondere pitcher was dierenarts Bulle Koster uit Den Ham. Hij presenteerde een concept dat dieren en mensen in brandende stallen onmiddellijk uit de verstikkingsdood kan redden. Hij vestigde een wereldwijd patent op zijn vinding. Hij kan geen bedrijven vinden die zijn oplossing in productie willen nemen, terwijl de kosten ervan miniem blijken. Het blijkt namelijk in het voordeel van zowel verzekeraar als boer om een brand plaats te laten vinden. De jury oordeelde dat hij een intelligente oplossing had gevonden voor een commercieel niet bestaand probleem. Presentator Dick Veerman concludeerde dat Koster een partij nodig had die het probleem op de kaart zet, zodat het commercieel relevant wordt. Wakker Dier zou daar een geschikte partij voor kunnen zijn.

Fotocredits: vlnr Hamletz-slager Jan-Willem Tol, Detmer ten Have, Menno ten Have, Annechien ten Have, Twin Media BV
Dit artikel afdrukken