Rabobank heeft duidelijk een verkeerd imago onder het brede publiek. De bank heeft door zijn financieringsbeleid boeren gedwongen om te komen tot het huidige intensieve model en het einde van het gemengde bedrijf.

Dat is althans het beeld. In werkelijkheid was het de manier van denken die zowel in het onderzoek en beleid (overheid) als in toeleverende en afnemende bedrijven sinds de jaren '50 van de vorige eeuw gebruikelijk was.

Rabobank is er vermoedelijk te lang mee doorgegaan; langer dan de overheid en politiek in ieder geval. De bank werd een sitting duck voor NGO's en de publieke opinie en komt regelmatig negatief in het nieuws als een partij die boeren op het verkeerde pad heeft gebracht.

Rabobank wil haar imago aanpassen en minder overkomen als de kwaaie genius.

De bank blijkt voorzitter Alex Datema van BoerenNatuur - een netwerk van progressieve, groene boerennetwerken - te hebben uitgenodigd om te solliciteren als directeur van de kredietverleningspoot Food & Agri Nederland. Dat is feitelijk de opvolger van de oude Boerenleenbank, een van de rechtsvoorgangers van Rabobank.

Datema is op het voorstel ingegaan en volgt per 1 mei aanstaande Carin van Huët op die per 1 januari jongstleden is opgestapt na een reorganisatie van de afdelingen die aan haar rapporteerden.

In verschillende bladen laat hij vandaag horen dat hij verbaasd is geweest over het aanbod dat de bank hem deed, maar zich inmiddels te realiseren dat er een goede match is. Boerenblad Nieuwe Oogst schrijft: Datema zegt dat de bank iemand zocht die dat verhaal kan uitdragen, zowel intern als extern. 'Dat is mij op het lijf geschreven. Dat is de reden dat ik tot de conclusie ben gekomen dat dit voor mij een mooie stap is. Als je als Rabobank, een grote organisatie, wil laten zien dat je dingen anders wil doen in de toekomst, moet je af toe een gewaagde keuze maken. Ik denk dat mijn benoeming daaronder valt.'

Op Boerenbusiness zegt Datema: "Er zullen best mensen verbaasd zijn dat ze mij hebben benoemd, of het gevoel hebben: wat doet Rabobank nu." Maar hij is niet van plan zich een andere rol aan te meten. "Ik ben zeven jaar voorzitter van BoerenNatuur geweest. Dit is een ander, groter podium, maar ik zal hetzelfde verhaal blijven vertellen. Algemeen zie je in het debat dat er heel veel naar elkaar geroepen wordt en weinig geluisterd. Ik wil bruggen slaan tussen individueel- en organisatieniveau. Ik hoop dat ik vanuit deze functie vervolg kan geven aan mijn inzet voor de duurzame toekomst van de landbouw."

Datema stopt per 1 mei als voorzitter van BoerenNatuur. Op RTVNoord laat hij weten dat hij wel op zijn boerderij in het Groningse Briltil blijft wonen.

Datema's nuance wordt van de zijde van critici van de boerensector gewaardeerd. Bij deze een linkje naar een uitzending van Human over Boer Burger Beeldvorming. Of Datema's benoeming voldoende is om het imago van Rabobank als landbouwfinancier te vergroenen, zal de toekomst leren. Politiek en samenleving hebben wensbeelden die economisch niet of nauwelijks rond te rekenen zijn. Hoe de bank onder Datema met dat dilemma om zal gaan is boeiend om te volgen.

  • Deel
Druk af