Sinds kort is de website GMOanswers.com in de lucht. De site gaat over de voordelen van genetische modificatie (GMO), een technologie waar de grote wereldwijd opererende veredelaars allen op hebben ingezet. Toch groeit de weerstand onder het publiek tegen GMO. Die is sterk in de EU, maar komt ook duidelijk op in de VS. Ook op Foodlog kwamen de gevoelens tegen Monsanto nadrukkelijk tot uiting, evenals de pro-argumenten.

De genoemde bedrijven vrezen de aanscherping van regelgeving voor genetische modificatie en de verplichtstelling van GMO-ingredienten op etiketten. Monsanto heeft inmiddels zijn aanvragen voor de toelating van GMO-gewassen in de EU ingetrokken. Eerder al stopte BASF met de ontwikkeling van nieuwe ziekteresistente aardappelrassen. Ook Syngenta en Bayer brengen hun investeringen in GMO-teelten terug. Toch zijn ze ervan overtuigd dat ze ermee door moeten gaan.
Om het publiek te verleiden stellen in de VS gevestigde GMO-bedrijven hun proefvelden open voor consumenten en openden ze GMOanswers.com.

Wij hebben een vraag: overtuigen de site en de uitnodiging van de GMO-bedrijven om in de VS te komen kijken de Foodloglezer?


Fotocredits: GMOanswers.com, screenshot


--- POLL ---

GMOanswers overtuigt mij

Dit artikel afdrukken