Ook hun managementteams zouden al betrokken zijn. In een ander boerenblad, Boerderij, ontkennen beide partijen in sterke bewoordingen: van 'speculatie' tot '100% onjuist'.

Hoe dan ook, mocht het tot een fusie komen, dan ontstaat de grootste zuivelonderneming ter wereld, met een gezamenlijke omzet van €22,7 miljard. Dat is net iets groter dan de huidige nummer één, het Franse particuliere zuivelverwerkende bedrijf Lactalis.

Vlucht naar voren
Het zou een 'vlucht naar voren' zijn van FrieslandCampina, dat al vele jaren op rij minder sterk en stabiel presteert dan zijn Deense concurrent, die ook nog eens eigenaar is van het sterke merk Melkunie. Door de fusie tussen Friesland Dairy Foods en Campina kon Arla zijn hand leggen op de melkstroom die tot 2012 onder de naam Friesche Vlag werd verkocht. Dat merk ruilde het in voor het merk Melkunie dat met de slogan 'al het goeie komt van Melkunie koeien' in het Nederlandse volksgeheugen gegrift stond. Melkunie als merk stamt van oorsprong uit de Campina-stam in de opeenvolging van samengevoegde melkcoöperatie in Nederland.

Mochten de geruchten kloppen, dan moeten de Denen kennelijk het oude Nederlandse mondiaal leverende zuivelmodel redden. Ze erven dan wel een uitdaging
De Nederlandse zuivelverwerker FrieslandCampina is al jaren marginaal winstgevend, verliest leden en melk en het is nog maar de vraag of dit jaar de als strategisch bestempelde ondergrens van 9 miljard kilo ledenmelk gehaald wordt.

Zowel FrieslandCampina als Arla zijn coöperaties. Uiteindelijk beslissen de 15.000 melkveehouders in Nederland, België en Duitsland van RFC en de 10.000 melkveehouders in 7 Europese landen van Arla of de vorming van één grote coöperatie doorgaat. In de gewone zakenwereld zou het een fusie heten en zou de markt fluisteren dat de Denen de Nederlanders overnemen. Vermoedelijk moet ook de Europese Commissie er vanuit het oogpunt van mededinging nog iets van vinden.

Tegen de trend in Nederland in
De veronderstelde gesprekken zouden op een pikant moment komen. Nederland is vanuit milieu- en natuurbeleid zijn boerenactiviteit fors aan het opschonen. Met het concept 'kringlooplandbouw' lijkt het beleid gericht op concentratie van de productie voor lokaal en hooguit regionaal Europees gebruik. Dat zal vermoedelijk leiden tot een forse verhoging van de kostprijs van de toch al duur geproduceerde Nederlandse melk. Ook zullen een hogere dan in normale marktomstandigheden te verwachten shake out van het aantal melkveehouders en daling van de melkproductie in Nederland plaatsvinden. De fusie - als daar sprake van zou zijn - is gericht op het bedienen van de mondiale markt en plaatst zich daarmee in het hart van de strijd van boeren tegen Den Haag.

Mochten de geruchten kloppen, dan moeten de Denen kennelijk het oude Nederlandse mondiaal leverende zuivelmodel redden. Ze erven dan wel een uitdaging. FrieslandCampina wist zich ook al voor de invoering van het strenge Nederlandse stikstofbeleid door Rutte IV nauwelijks meer met dat model te redden. Dat heeft vermoedelijk te maken met de structuur van FrieslandCampina. De coöperatie verenigt drie kwart van de Nederlandse melkveehouders en zit daarmee met verreweg de grootste groep gemiddeld en slechter presterende boeren die niettemin coöperatief worden gesteund; daarmee hollen ze het gemeenschappelijke bedrijf financieel uit. De goed presterende boeren vertrekken en zoeken aansluiting bij kleinere goed geleide coöperaties of private zuivelaars. Van die laatste groep bedrijven is A-ware de grote runner up die juist goed presterende boeren selecteert als leveranciers.
Dit artikel afdrukken