Dat concludeert het Europese fraudebestrijdingsbureau OLAF (Office Européen de la Lutte Antifraude) na een kort vooronderzoek, volgens de NOS.

Vorig jaar legden milieu-organisaties uit heel Europa, onder aanvoering van het Franse Bloom, een klacht neer bij OLAF. Volgens de organisaties had Nederland wetenschappelijke subsidies gebruikt 'als dekmantel voor commerciële visvangst'. Daarmee zetten de organisaties de schijnwerpers op het in hun ogen buitenproportioneel grote aantal Nederlandse schepen dat is uitgerust met pulskorren.

De pulskor is een visnet waarbij vissen met elektrische stroomstootjes uit de bodem worden opgeschrikt. Vorig jaar besloot het Europees Parlement tot een verbod op de nog altijd experimentele vismethode. Een groots opgezet onderzoekstraject, waaraan alle Nederlandse pulsvissers meedoen, wordt pas eind volgend jaar afgerond.

Opeenvolgende Nederlandse politici sleepten op ogenschijnlijk slimme manier de afgelopen jaren in Brussel extra pulsvisvergunningen in de wacht. Daarbij is niet onrechtmatig gehandeld, aldus OLAF. "We hebben besloten om geen onderzoek te starten, aangezien er geen verdenking is van fraude of van onregelmatigheden die het openen van een onderzoek rechtvaardigen."

Milieu-organisatie Bloom was nog niet door OLAF geïnformeerd, aldus de NOS. Bloom is benieuwd naar de inhoudelijke motivatie, gezien de "enorme stapel bewijs" die ze hebben overgelegd.
Dit artikel afdrukken