De divisie Dairy Essentials van zuivelbedrijf FrieslandCampina maakte over het eerste half jaar van 2018 een verlies van €150 miljoen, schrijft Boerderij. Dairy Essentials omvat mageremelkpoeder, kaas en boter ('basiszuivel').

Grote boosdoener is de lage prijs voor mageremelkpoeder, die de opbrengst van de mix van basiszuivelproducten drukt in relatie tot de garantieprijs die FrieslandCampina zijn de leden van melkcoöperatie uitbetaalt. Sinds september 2017 zit de notering van mageremelkpoeder onder het 'interventieniveau' van €1.698 per ton. In april bereikte de notering een dieptepunt van €1.270 per ton; in een ‘gezonde’ markt moet deze notering al gauw op €2.100 of meer per ton liggen, aldus Boerderij. Sinds kort is het resultaat van Dairy Essentials afzonderlijk zichtbaar; voorheen werd het resultaat van basiszuivel 'ergens' verdisconteerd in het totale bedrijfsresultaat. Het verlies op basiszuivel betekent niet dat FrieslandCampina verlies lijdt, vertelt CEO Hein Schumacher deze weken tijdens de ledenbijeenkomsten in het land.
Boerderij - FrieslandCampina verliest ? 150 miljoen op basiszuivel
  • Deel
Druk af