Delphine Batho werd eerder deze week ontslagen als Fanse minister van Milieu. Even was er sprake van vertrek van de Groenen uit het kabinet van premier Ayrault. Batho maakte gisteren bekend waarom zij werd ontslagen. De Franse industrie zou er bij de socialistische regering op hebben aangedrongen Batho af te houden van een te snel pad naar duurzame energie. Batho wilde het aandeel kernenergie (75%) versneld laten dalen en was kritisch op de exploratie van schaliegas.
Frankrijk staat er economisch ongunstig voor. Reden voor de 'patrons' om terughoudendheid te vragen ten aanzien van door de overheid te beinvloeden stijgingen van hun energiekosten.

Ook in Nederland is schaliegas inmiddels een beladen onderwerp om precies die reden.
Dit artikel afdrukken