Franse eierboeren verwijten de Europese Commissie lichtvaardig te zijn omgegaan met de invoering van het verbod op kooieieren. De boeren stellen dat zij de investeringen voor nieuwe stalsystemen alleen goed konden maken door meer dieren te gaan houden. De Commissie verwijt de boeren dat ze teveel dieren zijn gaan houden en zegt erop te vertrouwen dat de marktprijzen de ontstane onbalans tussen aanbod en vraag zal corrigeren.

In de praktijk betekent dit dat teveel boeren financiering hebben gevonden om hun bedrijf voort te zetten binnen de nieuwe EU-normen en dat nu een aantal van hen moet sneuvelen om de balans te herstellen.

De Commissie geeft aan 'erop te vertrouwen dat de Franse regering de juiste maatregelen zal nemen' en geeft verder geen krimp. Dat schrijft Foodnavigator.
Dit artikel afdrukken