Vandaag overhandigde het bestuur van het Mesdag Zuivelfonds (Mesdagfonds) de petitie Waterkwaliteit aan de leden van de vaste commissie van Infrastructuur en Milieu.

De petitie vraagt aandacht voor de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater in landbouwgebieden. Aanvankelijk leidden de ingestelde maatregelen tot forse verbetering van de waterkwaliteit, maar sinds een aantal jaren is er sprake van stagnatie.
Het Mesdagfonds vroeg journalist Geesje Rotgers onderzoek te doen naar de oorzaak daarvan.

Haar onderzoek laat zien dat in gebieden met een hoge fosfaatbelasting weinig intensieve veeteelt is, maar wel veel riooloverstorten, watervogels en natuurlijke kwel. Er zijn grote knelpunten gesignaleerd in het oppervlaktewater in West-Nederland, terwijl hier weinig veehouderij en landbouw gevestigd is.

“Het oplossen van de waterproblemen in Nederland ligt voor een belangrijk deel op het bord van de landbouw, maar uit het onderzoek dat wij hebben laten uitvoeren, blijkt dat de landbouw in een aantal gebieden niet alleen de oorzaak kan zijn. De landbouw kan hier dus ook niet alleen het probleem oplossen”, aldus bestuurder Jan Cees Vogelaar van het Mesdagfonds.

Vogelaar wees erop dat ook watervogels, riooloverstorten en fosfaatrijke kwel een bijdrage leveren aan de fosfaat- en nitraatbelasting van het oppervlaktewater, maar deze bronnen vallen nu voor een belangrijk deel buiten beeld. Vogelaar wijst erop dat wanneer knelpunten niet adequaat worden aangepakt en verbetering van de waterkwaliteit uitblijft, toekomstige sancties door de Europese Commissie niet kunnen worden uitgesloten.”

Fotocredits: Jan Cees Vogelaar (rechts) overhandigt de petitie aan de Vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Milieu, Mesdagfonds
Dit artikel afdrukken