Van Foodwatch ontvingen we het volgende persbericht.

Europese maatschappelijke organisaties (waaronder foodwatch) willen een Europees burgerinitiatief starten tegen de vrijhandelsverdragen tussen de EU en de VS en de EU en Canada (bekend als TTIP en CETA). Daarvoor is een voorstel ingediend bij de Europese Commissie, maar die is gisteren door het Europese orgaan afgewezen. Het ECI bestaat om Europese burgers de mogelijkheid te geven om rechtstreeks invloed uit te oefenen op EU-beleid door de Commissie op te roepen een wetgevingsvoorstel te doen. Een burgerinitiatief moet worden gesteund door minstens één miljoen EU-burgers uit minimaal 7 van de 28 EU-landen.

Hilde Anna de Vries, directeur foodwatch Nederland, stelt in reactie op deze ontwikkelingen:

"De Europese burger wordt hiermee monddood gemaakt. De beslissing van de Europese Commissie is een duidelijke aanwijzing dat de inbreng van maatschappelijke organisaties in het besluitvormingsproces van deze vrijhandelsovereenkomsten niet gewenst is. Dit ondermijnt het democratische proces. Het is schandalig dat deze overeenkomsten - die uiteindelijk zouden kunnen leiden tot het feit dat de democratie, de rechtsstaat en burgerrechten ernstig worden beperkt - geen georganiseerde kritiek dulden. Nationale overheden zouden hun verantwoordelijkheid moeten nemen door het CETA verdrag te verwerpen en de TTIP onderhandelingen stop te zetten."

Over de inhoud van het CETA akkoord is inmiddels overeenstemming. Het moet een einde maken aan de meeste handelsbelemmeringen tussen de EU en Canada. Indien het wordt ingesteld geldt het als blauwdruk voor het vrijhandelsakkoord TTIP tussen de EU en de Verenigde Staten. De stemming van de Europese Raad, waarin nationale overheden worden vertegenwoordigd, is uitgesteld tot november. Het overleg over de inhoud van TTIP is nog volop gaande.


Foodwatch is tegen de vrijhandelsverdragen omdat ze het mogelijk maken dat producten waarvan Europa de voedselveiligheid en -kwaliteit niet zou waarborgen, toch op de markt komen. De Europese Commissie is van mening dat de vrijhandelsverdragen belangrijk gaan bijdragen aan de waarde van de Europese economie, die zich in de wereld niet mag isoleren.

Uit onderzoeken blijkt dat het TTIP negatief zal uitpakken voor de Nederlandse productie en handel in onbewerkt vlees. Zowel een Europees als een Nederlands onderzoek wijzen daarop. Het zou echter juist wel de toegevoegde waarde van de Europese handelsactiviteiten kunnen doen toenemen.

Fotocredits: 'Action TTIP Brussels 18 July 2014', leMischka
Dit artikel afdrukken