De rechtbank Overijssel publiceerde op dinsdag 3 augustus haar op 29 juli uitgesproken oordeel dat boeren in de buurt van Natura2000-gebieden vergunningen moeten hebben om hun dieren te weiden en hun grond te bemesten. De uitspraak is het resultaat van een zogeheten handhavingsverzoek van de milieu NGO MOB en de vereniging Leefmilieu in het kader van de stikstofregelgeving. Zij willen dat provincies strikt op Natuurbeschermingsvergunningen (NBV) handhaven. Wie daarover niet beschikt en niet kan aantonen dat zijn stikstofemissies natuurgebieden niet schaden, moet zijn activiteiten staken of aanpassen.

In de gemeente Steenwijkerland moet een veehouder in de buurt van natuurgebied de Weerribben-Wieden volgens de organisaties beschikken over een vergunning voor het weiden van vee en bemesten van zijn grond. Als dat zo is, is het vervolgens de vraag of hij die krijgt omdat de boer geen beroep kan doen op oude rechten vanuit bestaand gebruik. De boer is pas na instelling van de natuurgebieden gaan weiden. Vanaf dat moment werd hij vergunningsplichtig.

De provincie wees de handhavingsverzoeken al vier keer af. Dat vindt de rechtbank onterecht. Zonder voldoende onderbouwing mag de provincie niet aannemen dat de activiteiten van de boer geen geen significante gevolgen heeft voor de natuur in de Weerribben. De provincie moet nu binnen 8 weken met een onderbouwing komen en een dwangsom betalen van €100 per dag, met een maximum van €15.000, als die uitblijft.

In een vlog aan zijn achterban reageert FDF-voorman Mark van den Oever scherp op de uitspraak. Omdat de overheid faalt in het maken van heldere vergunningskaders, zitten boeren in onzekerheid bij verzoeken om handhaving. Maar omdat in beginsel ieder bedrijf in Nederland bij nieuwe activiteiten een NBV voor zijn stikstofemissies en hun invloed op natuurgebieden moet hebben, kondigt de FDF net als MOB en Leefmilieu te gaan strooien met handhavingsverzoeken jegens niet-boeren bedrijven. Net als vorige week en eerder deze week, zwaait hij met de namen van supermarktformule Jumbo en winkelketen Hema als bedrijven om aan te pakken. "De toko gaat dicht", waarschuwt hij de overheid als ze geen beleid maakt waar boeren mee uit de voeten kunnen. Gebeurt dat niet dan komt het huidige beleid "als een boomerang terug naar Den Haag" vanwege de onbestuurbaarheid van de economische ontwrichting die FDF in dat geval wil ontketenen.

Of de handhavingsverzoeken van de FDF voor de rechter standhouden zullen procedures moeten uitwijzen. Een recente uitspraak in het nadeel van De Efteling lijkt in het voordeel van de FDF te spreken. Hoe het ook uitpakt, de sfeer duidt op een verdere escalatie met mogelijk steekhoudende juridische middelen rond het zich al sinds voorjaar 2019 voortslepende stikstofdossier.

Reageer
  • Deel
Druk af
Nog 5
Je hebt 0 van de 5 kado-artikelen gelezen.
Op 14 augustus krijg je nieuwe kado-artikelen.

Als betalend lid lees je zoveel artikelen als je wilt, én je steunt Foodlog