Lagere internationale landbouwgrondstoffenprijzen verlichten de belangrijkste zorgen van de armste landen in de wereld. Ze houden voedsel redelijk betaalbaar voor de armste mensen. Toch kunnen de sterke dollar en hogere transportprijzen roet in het eten gooien. Dat zegt een nieuw rapport van de Verenigde Naties (VN).

Wereldwijd zullen landen in 2018 waarschijnlijk voor $1,467 biljoen aan voedsel importeren. Dat is 3,0% meer dan 2017.

Voor de minst ontwikkelde landen en de landen met een laag inkomen houden de forse dalingen van de internationale suikerprijs en de stijgende kosten voor geïmporteerde groenten en granen elkaar in balans.

De FAO, de landbouworganisatie van de VN, denkt dat de wereldwijde voedselvoorziening niet wezenlijk verandert. De wereld laat solide productievooruitzichten en voorraadniveaus zien, zodat de prijzen gematigd blijven. Niettemin is de FAO niet gerust op de grilligheid van het weer, handelsoorlogen (Trump) en de verhoudingen tussen valuta. Markten en geopolitiek veroorzaken de op dit moment belangrijkste onzekerheden, zegt de FAO.
FAO - FAO - News Article: Declining international prices to ease food import burden for poorest countries
  • Deel
Druk af