FERN is een NGO die in Brussel is gevestigd. De organisatie maakt zich druk over de belangen van de oerwouden voor mens en aarde. Het is FERN een doorn in het oog dat dat de ontbossingsfootprint van de EU tweemaal zo groot is als die van China en Japan samen. Naast legale landbouwproducten die gewonnen zijn als resultaat van ontbossing, zou Europa volgens de NGO jaarlijks voor €6 miljard aan illegaal verkregen landbouwproducten importeren en verhandelen.

'embodied deforestation'
Fern schrijft "eerdere studies die in opdracht van de EU werden uitgevoerd, hebben laten zien dat de EU de wereld voorgaat in de import van embodied deforestation (nuttige gewassen en de winning van grondstoffen waarvoor ontbossing nodig is) in de vorm van landbouw- en houtproducten. Dit rapport gaat een stap verder door te laten zien dat de EU ook een van de grootste importeurs is van producten die voortkomen uit illegale ontbossing."

Een kwart van de wereldhandel illegaal
Fern schat dat de EU in 2012 ter waarde van zes miljard euro aan soja, rundvlees, leer en palmolie - afkomstig uit of geteeld en gefokt op illegaal ontbost oerwoud - in omloop brengt. Het zou gaan om bijna een kwart van de totale wereldhandel. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië en Frankrijk zijn de grootste verbruikers van deze illegaal verkregen grondstoffen. Gezamenlijk zouden de landen verantwoordelijk zijn voor tweederde van de inkoopwaarde voor de EU.

Nederlands koploperschap als illegale importeur moet blijken uit deze grafiek uit het FERN-rapport:

illegal_Fern


De buit beter verdelen
FERN is van mening dat de EU dringend positie moet kiezen tegen de import van grondstoffen die illegaal zijn verkregen.
De onderliggende vraag lijkt dan ook niet zozeer te liggen in de illegaliteit
Indien ze zo omvangrijk zijn als FERN stelt, moet geconstateerd worden dat ze een zo omvangrijk onderdeel van de bovengrondse economie zijn geworden dat zoiets niet zomaar gaat. Het zou de belangen van burgers in de EU schaden.

De onderliggende vraag lijkt dan ook niet zozeer te liggen in de illegaliteit van het verkregen en verhandelde volume. Omdat het onderdeel is geworden van ons leven, gaat het erom te bepalen hoe de buit op aarde beter verdeeld kan worden op een zodanige manier dat die niet tot onaanvaardbare situaties leidt. Ontbossing ontdoet de aarde van zijn longen, zorgt voor problemen in waterlopen en woont de bodem uit. Daarnaast verdrijft het mensen uit hun voornamelijk autarkische levensstijl en noopt het hen tot werkeloosheid zonder toegang tot voedselbronnen. In de stad is voor hen dikwijls geen werk.

Fotocredits: FERN
Dit artikel afdrukken