Šarmír adviseert namens het minder bekende Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) het Europees parlement en de Europese Commissie over zaken op het gebied van voedsel en landbouwaangelegenheden. In 2012 publiceerde hij namens het EESC een rapport dat werd gelanceerd als een pleidooi tegen het 'misbruik' van supers jegens hun leveranciers.

Šarmír: Ik zie geen enkele andere oplossing dan het grondig herstructureren van de Europese mededingingswetten
Onoirbaar
Supermarktorganisaties zouden een 'illegaal oligopolie' vormen dat door hun afsluiting van de toegang naar de consument, boeren en voedselverwerkers onoirbaar zouden behandelen. Ze zouden hun inkoopmacht tot het uiterste gebruiken in hun eigen voordeel en volledig lak hebben aan de belangen van voedselproducenten.

Op Follow the Money wordt die boodschap vandaag weer herhaald. Zelfregulerende maatregelen zoals het Supply Chain Initiative of een Europese variant van het Fair Food Program zijn wat Šarmír betreft niet eens beetje, maar in het geheel niet toereikend. Daarom tekent Follow the Money de volgende woorden uit Šarmírs mond op: "Ik zie geen enkele andere oplossing dan het grondig herstructureren van de Europese mededingingswetten. Alleen op die manier kan een van de grootste problemen die we binnen Europa hebben op het gebied van onze voedselvoorziening worden opgelost."

Een andere manier van kijken: transparantie
Een en ander zou betekenen dat regeringen moeten gaan zorgen voor een nieuw en complex systeem van garantieprijzen voor voedsel, terwijl Europa nu juist af wilde van zijn Gemeenschappelijk Landbouw Beleid dat daarop gebouwd was.
Als boer en tuinder weten dat er teveel aanbod in de markt is, moeten ze product uit de markt kunnen weghouden om de marktprijzen niet weg te laten glijden
De lage prijzen van voedsel zijn echter een gevolg van systematische overproductie die boeren niet kunnen beteugelen. Een eenvoudiger maatregel zou dan ook zijn om het aanbod beter op de vraag af te stemmen en te zoeken naar manieren om dat voor elkaar te krijgen. In het recente verleden is met name vanuit de Westlandse tuinbouw meermalen gepleit voor het transparant maken van productievolumes. Als boer en tuinder weten dat er teveel aanbod in de markt is, moeten ze product uit de markt kunnen weghouden om de marktprijzen niet weg te laten glijden. Dat geeft boer en tuinder in zowel coöperatief als individueel verband een hoge mate van marktmacht en individuele beslissingsvrijheid om met de markt om te gaan zoals zij dat willen vanuit hun ondernemersinschattingen.

Fotocredits: winkelwagentje, Polycart
Dit artikel afdrukken