De Britten vinden dat Brussel teveel in de melk van het landbouwbeleid te brokkelen heeft. Terwijl de inkt van het nieuw landbouwbeleid van de EU nog nauwelijks droog is, zegt de Britse minister George Eustice in dat licht dat een 'fundamentele heronderhandeling en nieuwe afspraken' over het landbouwbeleid op hun plek zouden zijn. 'Zo'n Gemeenschappelijk Landbouwbeleid gaat dan meer over gemeenschappelijke doelen zoals het bevorderen van de veiligheid van ons voedsel, milieubescherming en dierenwelzijn met veel meer mogelijkheden voor de nationale regering om hun eigen beleid te voeren.''

Het Verenigd Koninkrijk wil de EU gelden centraal dus alleen besteden aan gemeenschappelijke infrastructuren. Steun aan ondernemers dient wat de Britten betreft geheel lokaal te worden geregeld. Eustice deed zijn uitspraken in Farmers Guardian.
Dit artikel afdrukken