imageHet blijft onduidelijk of vlees dat is behandeld met de kunstmatige hormonen estradiol en testosteron, effect heeft op de gezondheid van mensen.

Dat zegt de VWA op basis van een literatuurstudie. De studie werd uitgevoerd, nadat de Algemene Inspectiedienst (AID) en de Voedsel en Waren Autoriteit eind vorig jaar 140 runderen hadden onderschept die behandeld waren met estradiol en testosteron.

Deze middelen bevorderen de groei van dieren. Het vlees werd afgekeurd voor consumptie en vernietigd. Het Bureau Risicobeoordeling van de VWA heeft gekeken naar de risico's voor kinderen, volwassenen en zwangere vrouwen van vlees met spuitplekken en vlees zonder spuitplekken. 'Daaruit blijkt dat risico's vooral voor de consumptie van spuitplekken (de plaats waar de hormonen in het dier zijn geïnjecteerd) niet kunnen worden uitgesloten', aldus de VWA. Tegelijkertijd is ook niet onomstotelijk aangetoond dat risicovlees gezondheidsproblemen veroorzaakt.

In Europa mogen de genoemde hormonen niet worden gebruikt bij het fokken van slachtvee. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk om gezondheidsredenen, bijvoorbeeld als een koe kampt met vruchtbaarheidsproblemen.

Volgens de VWA is de kans zeer gering dat een consument vlees koopt dat is behandeld met illegale hormonen. De controle op het productieproces van vlees is zeer streng, via overheidsdiensten en in de sector zelf.

bron: meat&meal
Dit artikel afdrukken