Nederland telt 106.000 miljonairshuishoudens, meldt het CBS. Ongeveer een derde van de Nederlandse miljonairs is met pensioen, de overige miljonairshuishoudens heeft een werkende kostwinner. In 19% van de gevallen is de werkende miljonair boer. Het CBS definieert een miljonairhuishouden als een particulier huishouden met een vermogen (spaargeld, aandelen en ander onroerend goed dan de eigen woning, zoals grond en bedrijfsgebouwen) van minstens €1 miljoen. De 106.000 miljonairshuishoudens, 1,4% van het totaal aantal Nederlandse huishoudens, bezaten in 2015 44% van het totale vermogen van huishoudens.

Bijna 80% van de werkzame miljonairs is als zelfstandige actief, circa de helft als directeur-grootaandeelhouders en een derde als zelfstandig ondernemer. Ter vergelijking: bij niet-miljonairshuishoudens is 15% zelfstandige, merkt het CBS op. De landbouwsector, inclusief bosbouw en visserij, kent relatief veel zelfstandige ondernemers. Hun vermogen zit in de grond en stallen die ze bezitten. Onder de miljonairs in de landbouw zijn 6.100 melkveehouders (ongeveer de helft van alle melkveehouders) en 3.300 akkerbouwers en telers (circa een kwart).
CBS - 8 op de 10 werkende miljonairs zijn zelfstandige
  • Deel
Druk af