De cijfers werden bekend gemaakt in De Standaard en zijn gebaseerd op een rapport van het Departement Landbouw en Visserij.

De niet-Belgische werknemers komen vooral uit de nieuwe EU-staten: 6 procent komt uit Polen, 5 procent uit Roemenië en 2 procent uit Bulgarije. De oude EU-lidstaten leveren 8 procent en 5 procent is afkomstig uit Afrika. Ze zijn vooral werkzaam in tuinbouw, met name in de sierteelt en intensieve groenteteelt. Daar ligt het percentage allochtone werknemers met 34 procent dan ook aanmerkelijk hoger dan in de landbouw (14 procent).

Onder de seizoensarbeiders, die vooral te vinden zijn in de fruitteelt, zijn de niet-Belgische werknemers zelfs ver in de meerderheid: 73 procent heeft een buitenlandse nationaliteit.

In België trof men in 2010 vooral Roemenen aan bij illegale tewerkstellingen. In Nederland troffen de controleurs vorig jaar vooral Bulgaren aan.

Fotocredits: Pachango, appeloogst
Dit artikel afdrukken