Duurzame en diervriendelijke akkerbouw- en varkenshouderijvernieuwer Annechien ten Have-Mellema is een goede bekende op Foodlog. In Trouw publiceerde ze gisteren een opvallende opinie. Ze raadt collega-boeren, die door de overheid en de publieke opinie wordt aangeraden duurzaam en diervriendelijk te worden, af die weg in te slaan.

Ten Have schrijft: Ik ben een veehouder die diervriendelijk werkt. Met mijn man en zoon heb ik een bedrijf met varkens, akkerbouw en biogas. Onze varkens zitten in een tweesterren-huisvesting. Dat betekent dat onze kraamzeugen in een vrijloopkraamstal werpen. Staarten worden niet gecoupeerd, onze dieren kunnen naar buiten en ze hebben stro. Ik krijg regelmatig collega-varkenshouders langs die zeggen: ‘Dat wil ik ook!’ In alle eerlijkheid moet ik ze dat afraden. De belemmeringen en hindernissen die ik tegenkom – bij aspecten als afzet van producten, financiële risico’s en regelgeving – zijn simpelweg te groot.

Dat zegt ze omdat de overheid wetten en regels maakt op allerlei deelgebieden waar niet aan te voldoen valt omdat ze samen een zooitje ongeregeld zijn en tot een commercieel niet tot nauwelijks aantrekkelijk te maken product leiden. Ten Have gaf het goede voorbeeld met een vernieuwend stalconcept, maar roept het komende kabinet op te komen "met een totaalaanpak, waarbij het over dierenwelzijn gaat en tegelijk ook over milieu, klimaat, gezondheid en omgevingskwaliteit. ‘Integraal’ dus."

Als die aanpak er is, zet ze graag de deur weer open voor collega's en wil ze hen wél positief adviseren om te verduur- en verwelzijnen.
  • Deel
Druk af