Zelfs minister van Landbouw Julia Klöckner mengde zich in de discussie. Zij gaf daarbij aan dat het bij competitiviteit in vlees niet moet gaan om de prijs, maar over duurzaamheid, dierenwelzijn en kwaliteit. Dit moet voorkomen dat veehouders worden blootgesteld aan een enorme prijsconcurrentie.

Snel gereageerd
Als grote speler in de Duitse supermarktbranche zag REWE zich genoodzaakt snel te reageren. Het kwam met een verklaring waarin het concern zegt vanaf augustus volgend jaar minimaal 95% van het conventionele varkensvlees van Duitse boeren wil betrekken. Het wil daarbij een 5-D strategie ontwikkelen om dit te bewerkstelligen. De dieren moeten daartoe zijn geboren, getogen, gemest, geslacht en verwerkt in Duitsland.

Sinds vorig jaar betaalt het bedrijf naar eigen zeggen een extra bonus uit aan varkenshouders om de pijn te verzachten die door de moeilijke exportsituatie voor Duits varkensvlees is ontstaan. Ook Lidl deed hier tijdelijk aan mee, maar schrapte deze bonus. De prijzen voor varkensvlees werden in de supermarkten verhoogd en doorgegeven aan de overige partijen in de keten. REWE heeft nu aangegeven haar minimumprijs voor varkensvlees nog iets te verhogen.

De Duitse vakbond voor varkenshouders (VEZG) heeft de aankondigingen positief ontvangen. Een woordvoerder noemt het "een bemoedigend signaal aan de familiebedrijven in tijden van economische crisis in de varkenshouderij". Eerder deze week pleitte het Duitse verbond van varkenshouders ISN al voor een prominentere plaats voor Duits varkensvlees in de winkelschappen.

REWE Group
De winkels van inkooporganisatie REWE Group hadden in 2020 in Duitsland een marktaandeel van ruim 20%. De groep is daarmee de nummer 2 in de Duitse supermarktwereld. Het bedrijf is ook actief in andere Europese landen en behaalde in 2020 een jaaromzet van ruim €75 miljard. In de Duitse supermarkten van het bedrijf werd in 2020 zo'n €26,5 miljard omgezet, 12% meer dan het jaar ervoor.

Nederland exporteert jaarlijks zo'n 7 miljoen biggen; 4 miljoen gaan naar Duitsland om daar te worden afgemest. Ongeveer 1,5 miljoen Nederlandse varkens worden in Duitsland geslacht, waarvan een groot deel weer terugkomt op de Nederlandse markt (heen en weer verkeer vanwege de lagere slachtkosten in Duitsland). Van de totale export van Nederlands varkensvlees ging in 2019 ongeveer een zesde naar Duitsland. Het voedselnationalisme waarvan Rewe Group getuigt zet deze export onder druk.

Dit artikel maakt deel uit van de contentsamenwerking tussen Foodlog, Boerenbusiness en Foodbusiness.
Dit artikel afdrukken