Duitse melkveehouders lijken niet erg optimistisch over het melkquotumloze tijdperk dat dit voorjaar aanbreekt. 55% geeft in een enquête aan te vrezen voor overaanbod en prijsbederf.

Die opinie komt naar voren uit een marktonderzoek van landbouwmonderzoeksbureau AMI onder driehonderd boeren. 47 procent van hen verwacht een matig stijgende melkproductie, 38 procent 'een duidelijke productiestijging' en 43 procent 'sterk dalende melkprijzen'. Ruim driekwart van de boeren denkt dat boeren meer koeien zullen gaan houden.

Nederlandse boeren reeds in de zorgen
Anticiperend op het wegvallende quotum, hebben Nederlandse melkveehouders fors geïnvesteerd in groei. Opvallend genoeg lijkt daardoor een aantal grote Noord-Nederlandse melkveehouders in de problemen te zijn gekomen. Nu de melkprijs laag is, zitten ze in de zorgen omdat ze te weinig verdienen en te veel hebben geleend.

Daarom kloppen ze aan bij FrieslandCampina. Het coöperatieve bedrijf laat echter weten 'geen bank' te zijn. De bank die hen in de problemen heeft gebracht door hun financieringen te honoreren moet het probleem dus maar oplossen. Die doet dat echter niet.

De afwijzing door FrieslandCampina van het hulpverzoek is nogal wiedes. Anders heeft straks ieder van de 17.000 leden recht op hulp. De afwijzing geeft wel aan dat de angst van de Duitse boeren niet zonder grond is en dat banken zich moeten hoeden voor overfinanciering van de markt.

Fotocredits: Koeien in Zeist, ednl
Dit artikel afdrukken