Vergeleken met 1995, wisten maar zeven lidstaten van de EU hun huisvuil te reduceren in 2020: Bulgarije (-36%), Hongarije (-21%), Slovenië (-18%), Roemenië (-16%), Spanje (-10%), België (-9%) en Nederland (-1%).

Duitse burgers produceerden in 2020 632 kg afval per persoon, 67 kg méér dan in 2005, constateert Die Zeit. In de EU lieten alleen Deense, Luxemburgse en Maltese burgers nog meer afval achter. De totale Europese hoeveelheid afval steeg. Burgers en bedrijven gooiden samen 225,7 miljoen ton afval weg.

Dit blijkt uit een overzicht van statistiekbureau Eurostat over gemeentelijk afval.

De armere landen Roemenië, Polen en Hongarije produceerden het minste afval per hoofd van de bevolking. De uitersten: een Deense burger gooide 845 kg weg, een Roemeense 287 kg. Nederlanders produceerden iets meer (535 kg) dan het Europese gemiddelde van 505 kg.

Het gaat hier om huishoudelijk afval, maar ook om grofvuil. De totale hoeveelheid Europees afval was in 2020 1% meer dan in 2019, maar 14% meer dan in 1995. Bijna een derde van het afval werd gerecycled, een stijging van 44% ten opzichte van 1995.

Volgens Eurostat weerspiegelen de verschillen tussen diverse welvaartsstandaarden en consumptiepatronen in ons werelddeel.

  • Deel
Druk af