Het Ministerie van Economische Zaken liet marktonderzoeker TNS Nipo onderzoeken welk beeld de Nederlandse bevolking heeft van onze landbouw en visserij. Ook is het ministerie benieuwd naar hoe de maatschappelijke waardering voor deze sectoren zich ontwikkeld. Dit jaar krijgt de landbouw van de Nederlanders een 7,6 als rapportcijfer. De visserij krijgt een 6,9.

Je ziet wel dat jongeren wat minder waardering tonen dan ouderen. De sector moet dan ook blijven werken aan het behoud van maatschappelijk draagvlak.
'Terecht'
Staatssecretaris Sharon Dijksma is blij met de uitkomst van het onderzoek. Op Boerderij zegt ze: "Uit dit onderzoek blijkt opnieuw dat de Nederlander positief aankijkt tegen de rol die de agrarische ondernemer speelt in onze samenleving. Terecht. Je ziet wel dat jongeren wat minder waardering tonen dan ouderen. De sector moet dan ook blijven werken aan het behoud van maatschappelijk draagvlak."

Landbouw
Voor de landbouwsector blijkt de waardering te stijgen naarmate de respondenten er beter mee bekend zijn, bijvoorbeeld doordat zij in een agrarisch gebied wonen of gewoond hebben. Je ziet wel dat jongeren wat minder waardering tonen dan ouderen. De sector moet dan ook blijven werken aan het behoud van maatschappelijk draagvlak.
Ouderen blijken de sector een hoger rapportcijfer te geven dan jongeren. Zij kennen de sector over het algemeen ook beter. TNS Nipo concludeert: "De agrarische sector wordt positief gewaardeerd door het goede functioneren van de sector en er is waardering voor het harde werken. Kritiekpunten betreffen te weinig aandacht voor milieu en dierenwelzijn."
Het aantal respondenten dat negatief of zeer negatief denkt over de landbouw kwam uit op 6%. Bij de vorige meting was dat nog 4%, meldt Boerderij.

TNSNLB


Het aantal respondenten dat negatief of zeer negatief denkt over de landbouw kwam uit op 6%. Bij de vorige meting was dat nog 4%
Visserij
De visserijsector is wat minder bekend. Acht op de 10 Nederlanders zijn niet zo bekend met de sector. Als rapportcijfer krijgt de sector een 6,9. Van degenen die de sector goed kennen krijgt de sector een 7,4. De meeste kennis deden mensen op de media.

Ook bij de visserijsector weten ouderen er meer van en waarderen ze de sector hoger dan jongeren. De visserij heeft een positief beeld als voedselbron voor de samenleving, en krijgt kritiek vanuit zorgen om overbevissing, constateert TNS Nipo.

Fotocredits: Boer wil gaan melken en haalt koeien binnen, Pierre Schwaller
Dit artikel afdrukken