Veel mensen met overgewicht lopen een groter risico op diabetes, hart- en vaatziekten en eerder overlijden. Het lijkt er echter op dat dikke mensen die in hun lever- en afweercellen geen of weinig van het enzym HO-1 aanmaken, geen verhoogd gezondheidsrisico lopen.

HO-1 zorgt voor ontstekingsreacties
Een team van Duitse en Oostenrijkse onderzoekers kwam tot die opmerkelijke bevinding. Zij deden proeven bij muizen - en mensen met het enzym HO-1, waarvan gedacht werd dat het een ontstekingsremmend effect had. De onderzoekers kwamen erachter dat het enzym juist onstekingsreacties in de hand werkt, met name in vetweefsel. Dat kan allerlei moleculaire effecten oproepen die uiteindelijk zelfs tot diabetes type 2 kunnen leiden. Het onderzoek is gepubliceerd in Cell.

Kanttekening
De ontdekking zou uiteindelijk tot nieuwe behandelwijzen of medicijnen kunnen leiden, die door de productie van het enzym af te remmen, ook de gezondheidsrisico's verminderen. Eric Kalkhoven (Center for Molecular Medicine van het UMC Utrecht, en expert op het gebied van vetcelbiologie en vetzucht} plaatst in Trouw een kanttekening bij de door hem 'indrukwekkend' genoemde studie. 'Zo is het belangrijk om uit te zoeken wat het uitschakelen van HO-1 via medicijnen teweegbrengt aan gewenste én ongewenste reacties in het lichaam. "En je weet niet of dergelijke medicijnen nog werken als er al gezondheidsschade is", aldus Kalkhoven.
Dit artikel afdrukken