"De vele crises en symptomen van een failliet systeem zoals stalbranden, sterfte bij jonge dieren of de stikstofproblematiek zijn aanleiding geweest om nu met een integraal plan te komen," schrijft de Dierenbescherming. De organisatie formuleerde een Deltaplan voor dieren, maar ook voor mensen. Waarin weliswaar een diergerichte, toekomstbestendige veehouderij centraal stelt, maar dat ook probeert het maatschappelijke vraagstuk van 'vlees eten' probeert perspectief te geven.

De lancering van het Deltaplan werd in de wielen gereden door de coronacrisis. In plaats van een aftrap met alle stakeholders, van politici en de ketenregisseurs van het Beter Leven Keurmerk tot belangenorganisaties en veehouders, verschenen er vandaag 'contactadvertenties' (waarin de wens van het dier centraal staat) in de kranten en een filmpje op Twitter. Een kleinschalige introductie van wat een "radicale ommezwaai" moet worden, die volgens de Dierenbescherming "onontkoombaar" is. Het grote publiek blijft daarbij nog even buiten zicht, maar staat zeker niet buiten spel.

Vier transitiepaden
De Dierenbescherming schetst 4 transitiepaden die gelijktijdig bewandeld moeten worden. "Van veehouder tot supermarkt en van consument tot overheid," iedereen kan aan het Deltaplan meedoen. Op de site www.deltaplanveehouderij.nl heeft de Dierenbescherming de rollen van alle spelers op de transitiepaden beschreven en bijbehorende actiepunten benoemd.

De transitiepaden richten zich op de volgende doelen:
 1. diervriendelijkere en integraal duurzame veehouderij

 2. van verspillende carnivoren naar waarderende omnivoren

 3. samenwerking en korte, vaste ketens

 4. kwaliteitsproductie voor een zelfvoorzienende regio


Eenvoudig gezegd: we moeten met z'n allen minder vlees en meer planten gaan eten, Nederland moet minder voor de wereld produceren en meer waarde bieden voor de eigen regio.

De Dierenbescherming gebruikt het Deltaplan "als lange-termijnsleidraad bij de keuze van onderwerpen en projecten. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen of beter beschikbaar maken van diergericht ontworpen stalsystemen. Of aan het inventariseren van financieringsinstrumenten die boeren kunnen helpen verduurzamen. We richten ons met het Deltaplan op het hele systeem. Pas dan werkt het."

contactadvertentie

Wat heeft de Dierenbescherming concreet voor ogen?
 • Koeien: dubbeldoelrassen, een lagere melkproductie (< 9.000 liter per koe per jaar), grondgebondenheid (kruidenrijk gras, zelf geteelde eiwitten), jaarrond beweiden en dichtbij slachten.

 • Varkens: minder biggen per worp, kleine groepen zeugen, binnen op stro maar vooral ook uitloop, liefst met modderbad, gescheiden mest en urinestromen en een einde aan castratie en staartcouperen.

 • Kippen: ook dubbeldoelrassen, gesloten bedrijven (van ei tot slacht), vrije uitloop en vangen volgens de 'Zweedse methode' of een systeem waarbij kippen niet meer door mensen hoeven te worden gevangen.

 • Voor alle landbouwhuisdieren geldt dat zij hun natuurlijke (moeder)gedrag moeten kunnen vertonen en dat het antibioticagebruik tot vrijwel nul gereduceerd wordt.


 • Het Deltaplan is hier te downloaden.
  Dit artikel afdrukken