Onze verre voorouders waren al druk bezig de aarde op te warmen, schrijft Science Daily. Toen mensen begonnen met landbouw, zo’n 10.000 jaar geleden, begon ook de uitstoot van kooldioxide en methaan. Een team van vooral Amerikaanse wetenschappers kon dat vaststellen aan de hand van verfijnde rekenmodellen, waarbij zij de klimaatontwikkelingen van de laatste ruim 10.000 jaar vergeleken met die van 800.000 jaar geleden.

Zij constateren in het holoceen een duidelijke temperatuursverhoging van 1,3 graad. De stijging van de broeikasgassen loopt door tot het begin van de industriële revolutie, waar de studie stopt. De onderzoekers vermoeden dat door de stijging een ijstijd is voorkomen. Die theorie is, hoewel redelijk wijdverbreid, ook omstreden.
ScienceDaily - Ancient farmers spared us from glaciers but profoundly changed Earth's climate
Reageer
  • Deel
Druk af