Areaalopbrengsten zijn de laatste jaren sterk toegenomen. Tarweopbrengsten zijn tussen 1985 en 2011 toegenomen met 26%. Ook hydroponics, teeltsystemen die planten laten groeien in water met een nutriëntenoplossing, heeft spectaculaire opbrengstverhogingen tot gevolg gehad. Met een aantal gewassen is zelfs een twintigvoudige opbrengst in kilo's behaald.

'Lege' kunstmest
Deze spectaculaire toenames hebben een keerzijde. Volgens het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) is de nutriëntdichtheid van gewassen sterk gedaald. De oorzaak hiervan is dat veredelaars selecteren op een alsmaar hogere opbrengst en het gebruik van ‘lege’, nutriëntarme kunstmest.

Fastfood voor planten
Lege kunstmest zou een soort ‘fastfood’ voor planten zijn. Nutriëntarme mest zorgt aan de ene kant voor een snelle efficiënte groei maar benadeelt op lange termijn het bodemleven omdat kunstmest de bodemorganismen niet voedt.

Deze micro-organismen zijn essentieel voor de vitaliteit van de bodem. Door dit ‘junkfood’ wordt het ecosysteem vatbaarder voor plagen en ziekten. Deze plagen worden weer opgelost door chemische biocides. Charles Walters noemt dit “toxic rescue chemistry”.

Minder maar beter
Volgens Evan Folds kunnen we door een natuurlijkere vorm van landbouw hoge opbrengsten behalen door minder te gebruiken. We kunnen ons beter focussen op wat de plant nodig heeft in plaats van wat we maximaal uit de plant kunnen halen. Hij zegt: "Eigenlijk worden we dik van dikke planten. Maar daar kunnen we wat aan doen als we dat willen."

De vraag
Uiteraard is de vraag of hogere opbrengsten niet voornamelijk bestaan uit grotere vruchten en bladeren die verhoudingsgewijs meer water bevatten. De toename in kilo's zegt dan ook weinig over het volume aan dikmakende stoffen. Wel is het aannemelijk dat een plant die via hydroponics wordt geteeld niet méér voedingsstoffen kan bevatten dan aan het water zijn toegevoegd.
Dit artikel afdrukken