Binnenlands Bestuur sprak met de aan de Universiteit van Utrecht werkzame jurist Backes over de Nederlandse stikstofcrisis. Het gesprek had plaats vanuit de vraag waarom in Nederland zo'n grote bestuurlijke crisis rond stikstof is ontstaan en in andere landen niet.

In Nederland kan niet meer worden gebouwd en zelfs meer kan worden geïnvesteerd in duurzame oplossingen. Volgens de rechter kan het Rijk zelfs al verleende vergunningen intrekken. Dat komt volgens Backes omdat ons land heeft gekozen voor een de facto zowel erg eenzijdige, als in vergelijking met andere Europese landen erg hoge stikstofnorm als criterium voor natuurbescherming en -behoud.

Opmerkelijke uitspraken van Backes in het gesprek met Binnenlands Bestuur betreffen de sterk uiteenlopende manieren van omgaan met stikstof in Duitsland, Wallonië, Vlaanderen en Nederland. In Italië - waar in de noordelijke Po-vlakte een hoge atmosferische stikstofconcentratie feitelijk is vastgesteld - is stikstofuitstoot geen officieel probleem. Niet omdat het geen ecologisch of gezondheidskundig probleem is, maar omdat niemand het als een probleem agendeert, aldus Backes. "Niemand gaat naar de rechter en zegt: dit kan niet", zegt hij. Zou dat wel gebeuren, dan zou het wel een probleem worden. Net zoals dat in Nederland is gebeurd door het thematiseren van het onderwerp.

Tussen 21 en 0,0001 mol
Backes zegt voorts dat na Wallonië en Italië, Duitsland en Denemarken wel aandacht hebben voor stikstofemissies maar dat de soep daar minder heet wordt gegeten dan in Nederland. Duitsland hanteert een drempelwaarde voor neerslag van stikstof die op 21 mol per hectare ligt. Minder vindt Duitsland geen probleem. In Nederland is de drempelwaarde 0,0001 mol, zegt met Backes een nadrukkelijk uitroepteken ('!').

Backes: "Het maakt een groot verschil of je projecten met een depositie van een tiende mol toetst of alleen projecten met een depositie van 21 mol. Je kunt je hierbij afvragen: hoe kan dit nou? En een tweede vraag die je kunt stellen, is: heeft die strenge Nederlandse benadering nou positieve gevolgen? Daarvan moet je zeggen: in de toekomst wellicht wel, maar tot nu toe weinig. Tot nog toe heeft men het niet voor elkaar gekregen om die depositie omlaag te krijgen."

Realisme
Tot slot van het interview zegt Backes dat de Nederlandse stikstofnorm zo streng is dat Nederland niet alleen vergunningen moet intrekken maar ook het land voor een heel belangrijk deel moet ontvolken in plaats van bijbouwen. "Daar zeg ik van: dat is niet realistisch", besluit het blad het gesprek op zijn gezag.

Wie denkt dat Backes boeren naar de mond praat, doet er goed aan een Eenvandaag uitzending uit 2019 nog eens terug te kijken. Daarin vertelt Backes hoe natuurbeleid volgens hem eerlijk en duidelijk kan worden gecommuniceerd. Ook is de Limburgse politicus Ger Koopmans (CDA, destijds Tweede Kamerlid, later gedeputeerde in zijn provincie) te horen; onder Rutte I kwam het de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) tot stand waarvoor hij samen met Diederik Samsom (voormalig leider en fractievoorzitter van de PvdA, thans prominent in het kabinet van Eurocommissaris Frans Timmermans) de aanzet gaf. In mei 2019 werde de PAS onderuit werd gehaald door NGO MOB van stikstofstrijder Johan Vollenbroek. MOB stelde het Nederlandse stikstofbeleid tot aan het Hof in Luxemburg aan de kaak. Koopmans blijkt in de uitzending een spijtoptant. Ook volgens hem was het beleid gericht op dingen mogelijk maken in plaats van het voeren van een natuurbeleid. Dat natuurbeleid hebben we nog steeds niet, al denkt inmiddels heel Nederland dat de strijd over het stikstofdossier gaat over voor of tegen de natuur zijn.

Dit artikel afdrukken