De gemeenteraad van Amsterdam is in principe akkoord met het afschieten van de veel te groot geworden damhertenpopulatie in de Waterleidingduinen. Als laatste redmiddel wordt nu onderzocht of het mogelijk zou zijn de damherten te verhuizen naar natuurgebieden in Zuid-Oost Europa. De damherten zouden daar in hun oorspronkelijke leefgebied terecht komen, en bij kunnen dragen aan het in stand houden van een afwisselend landschap met bossen, open grasvlakten en struikgewas. Ook zouden ze er met hun natuurlijke vijanden, wolf en beer, te maken krijgen.

De Volkskrant stipt in een artikel over de mogelijke verhuizing de kosten van de operatie aan: "na het vangen en transporteren moeten veterinaire controles worden uitgevoerd en locaties worden ingericht om de dieren aan hun nieuwe omgeving te laten wennen". Mocht dat te duur uitvallen, rest niets anders dan overgaan tot afschieten van honderden damherten.
De Partij voor de DIeren Amsterdam is hoe dan ook vast een actie tegen het afschieten begonnen.
Dit artikel afdrukken