Wereldwijd gelden de voorraden van granen en peulvruchten, het belangrijkste basisvoedsel, nog steeds als voldoende. Omdat toeleveringsketens haperen, komt het voedsel niet altijd meer op de plaats van bestemming aan. Dat geldt al helemaal voor gebieden waar mensen geen geld meer hebben om voedsel te kopen.

De ministers van Landbouw van de G20, de groep van grote ontwikkelde en ontwikkelingslanden, bespraken de situatie gisteren tijdens een videoconferentie. Deskundigen waarschuwen dat honger en ontevredenheid onder de bevolking zich dreigt te ontwikkelen tot een nieuwe massamigratie van arme mensen naar rijkere landen.

In een verklaring na de bijeenkomst verklaarden de ministers dat ze "waken voor ongerechtvaardigde beperkende maatregelen die zouden kunnen leiden tot een buitensporige volatiliteit van de voedselprijzen op de internationale markten en een bedreiging zouden kunnen vormen voor de voedselzekerheid en de voeding van grote delen van de wereldbevolking".

De maatregelen die de regeringen nemen om de verspreiding van de pandemie te beperken, moeten "doelgericht, evenredig, transparant en tijdelijk zijn, en ... geen onnodige handelsbelemmeringen of verstoringen van de mondiale voedselvoorzieningsketens teweegbrengen", zeggen de ministers. Ze dringen aan op "betere samenwerking tussen de openbare en de particuliere sector om snelle en innovatieve reacties op de gevolgen van deze pandemie voor de landbouw- en de voedselsector te helpen mobiliseren".

"Twee maanden geleden had niemand het echt over voedselzekerheid, maar nu is het waar iedereen het over heeft", zegt adjunct-directeur-generaal Maximo Torero van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) in de Financial Times. Zijn organisatie waarschuwt dat het aantal mensen dat in acute voedselonzekerheid leeft in 2020 vermoedelijk zal verdubbelen ten opzichte van het jaar ervoor, tot 265 miljoen. De coronapandemie en lockdownmaatregelen in combinatie met stijgende werkloosheid en beperkte toegang tot voedsel kunnen leiden tot geweld en conflicten, volgens het Wereldvoedselprogramma van de VN.
Dit artikel afdrukken