Via een persbericht laat de voorlichtingsorganisatie weten dat een ruime meerderheid van de consumenten liever kiest voor onverpakte groenten, in plaats van in plastic verpakte. Dat blijkt uit onderzoek dat werd uitgevoerd door Motivaction. Mensen zien verpakkingen als overbodig, terwijl ze vaak een belangrijke functie hebben.

In het persbericht schrijft Milieucentraal:
Consumenten kiezen voor groenten zonder verpakking omdat zij zo beter de hoeveelheid kunnen bepalen en de groenten uitkiezen die er goed uit zien. Zij ergeren zich aan de verpakking van groente en andere voedingsmiddelen. Zo ergert 40 procent zich aan komkommers in plastic en een kwart stoort zich aan portieverpakkingen koekjes of chips.

Verpakking heeft een functie
Toch heeft de verpakking van veel voeding een functie, namelijk het voorkomen van bederf en beschadiging van producten. Komkommers die van ver komen, blijven langer goed in plastic. Portieverpakkingen zijn handig voor kleine huishoudens. De verpakking voorkomt dan voedselverspilling en levert dus milieuwinst op. De milieubelasting van de verpakking is vaak een stuk kleiner dan de milieubelasting van het product zelf. Consumenten zien dit anders. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste consumenten de recyclebaarheid en hoeveelheid verpakking zien als het meest bepalend voor de milieubelasting van het product.

Grootverpakking of portieverpakking
Bovendien denkt bijna 60 procent van de consumenten dat grote ‘voordeel’ verpakkingen beter zijn voor het milieu dan portieverpakkingen. Terwijl portieverpakkingen zoals koffiemelk in cups verspilling kunnen voorkomen, en daarmee juist beter kunnen zijn voor het milieu. Dit hangt uiteraard af van de huishoudgrootte en hoe vaak mensen een product gebruiken.

Plastic wel of niet milieuvriendelijk?
Plastic en metaal worden gezien als het minst milieuvriendelijk. Papier en karton zien mensen als het meest milieuvriendelijk. Uit gegevens van Milieu Centraal blijkt echter dat de totale milieubelasting van papier en plastic vergelijkbaar is. Dit heeft ermee te maken dat plastic lichter is, er is dus veel minder van nodig. Voorwaarde is wel dat het plastic gescheiden wordt ingeleverd en niet bij het zwerfafval belandt. Dat geldt natuurlijk voor alle verpakkingsmaterialen.Het consumentenonderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction, onder 1.034 respondenten.
- Onderzoekspopulatie (de ondervraagden): representatief 15 - 70 jarigen
- Methode van dataverzameling: online vragenlijst
- Periode van dataverzameling: 18 - 27 april 2015

Fotocredits: Verpakte komkommers, Videau

Dit artikel afdrukken