In de periode 2007-2012 zijn de stijgingen van en fluctuaties in grondstofprijzen meer dan daarvoor doorberekend naar de consument. Dat heeft het Economisch Bureau van ING vastgesteld in een gisteren verschenen rapport. Voorheen kwamen de prijsschommelingen vooral bij de voedselproducenten terecht; supermarkten berekenden alleen prijsverlagingen door als troef in de supermarktoorlog. De structurele stijging en grotere grilligheid van de grondstofprijzen van de afgelopen jaren (door toenemende welvaart, grotere voedselvraag, extreem weer, lagere opbrengsten) hebben een zodanige impact op de marge dat doorberekening niet langer uit kan blijven.

ING voorspelt dan ook dat supermarkten de prijsschommelingen meer dan voorheen zullen gaan doorberekenen. Consumenten zullen de volatiliteit van voedselgrondstoffen direct in hun portemonnaie gaan merken.
Dit artikel afdrukken