Het CDA bepleit een autoriteit die toezicht moet houden op eerlijke concurrentieverhoudingen in de Nederlandse voedselketen. Vandaag kwam Kamerlid Jaco Geurts met de notitie 'Een eerlijke boterham'.

Op zijn website schrijft het CDA:

Voedselzekerheid en voedselproductie moet volgens het CDA veel hoger op de politieke agenda. Waar andere landen als China, Amerika, India en Rusland wereldwijd naar mogelijkheden zoeken om hun bevolking te voeden, blijven Nederland en Europa in z’n algemeen rustig afwachten wat de toekomst brengt. Onverantwoord, vindt CDA-kamerlid Jaco Geurts. “Diverse grootmachten leggen in Zuid-Amerika en Afrika grondstoffen en grond vast om hun inwoners te voeden. Dat heeft gevolgen voor de wereldmarkt. We zien het nergens in Europa op de agenda staan, en dat baart ons zorgen.” Wereldwijd zijn er zo’n 2,2 miljard boeren, die in 2050 zo’n 9 miljard mensen gaan voeden. “De vraag naar voedsel neemt toe, en de beschikbaarheid van landbouwgrond neemt af. Daarbij zijn er zorgen over goede prijzen voor agrarische producten. Een eerlijke boterham voor boer, tuinder en visser is broodnodig.”

Geurts stelde in een overleg met de staatssecretaris van Economische Zaken dat voedselzekerheid prioriteit nummer één moet zijn. “Dit kabinet vindt zelfregulering bijna heilig, en dat beschouwen wij als een experiment dat onze boeren, tuinders en vissers de kop gaat kosten. Daarnaast gaat het Kabinet niet voortvarend te werk tegen excessieve voedselspeculatie. Het CDA is van mening dat Nederland en Europa veel strategischer moeten nadenken over hun voedselvoorziening en wil graag van de staatssecretaris weten wat haar inzet daarin wordt.” De staatssecretaris heeft niet alle vragen kunnen beantwoorden en zal dat nu schriftelijk doen. De Kamer zal daarna beslissen hoe de behandeling wordt voortgezet.


Toezicht op gedragscode voor supermarkten
Op zijn eigen webpagina blijkt dat Geurts namens het CDA voorstelt een toezichthouder op de agri-nutriketen te benoemen die moet toezien op naleving van een gedragscode voor supermarkten. Die gedragscode moet gebaseerd zijn afspraken die in de keten worden gemaakt over duurzaamheid, dierenwelzijn en de verdiensten die iedere schakel daarop moet kunnen maken.
Volgens Geurts moeten "leveranciers in deze keten anoniem klachten kunnen indienen. Daarnaast wil het CDA dat ondernemers in de landbouw, tuinbouw en visserij hun krachten zoveel mogelijk kunnen bundelen in Branche of Producenten Organisaties. De overheid moet hiertoe duidelijkheid en ruimte geven over de uitzondering op het kartelverbod voor samenwerking tussen ondernemers in de landbouw."

Met die aanpak moet Nederland minimaal zelfvoorzienend kunnen blijven. Als dit niet gebeurt, lijkt Geurts te vrezen voor de toekomst van de Nederlandse agri-sector.

De website van Boerderij meldt dat deze gedachte wordt gesteund door PvdA en SP.
Dit artikel afdrukken