Uit cijfers van de Gezondheidsenquête blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders (49%) in 2019 voldeed aan de beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad. Dat meldt het CBS vandaag. Vooral de 65-plussers zijn actiever dan ooit.

De beweegrichtlijnen zijn ingevoerd als maatregel om een sedentaire leefstijl te compenseren. Door te voldoen aan de gestelde richtlijnen verkleint het risico op chronische ziekten als diabetes, hart- en vaatziekten, depressieve symptomen en, bij ouderen, ook botbreuken. De richtlijnen voor volwassenen bestaan uit 2 componenten: doe per week ten minste 2,5 uur aan matig intensief bewegen en doe daarnaast spier- en botversterkende activiteiten.

Maar liefst 82% van de Nederlandse bevolking van 4 jaar of ouder deed voldoende bot- en spierversterkende activiteiten. Daarnaast deed 54% aan minstens 2,5 uur matig intensieve beweging per week.

Het aantal 65-plussers dat voldoet aan de beweegrichtlijnen is in de afgelopen jaren bijna verdubbeld – van 22% in 2001 naar 40% in 2019. Van deze oudere generatie doet iets minder dan de helft aan voldoende matig intensieve inspanning, maar wel 75% aan spier- en botversterkende activiteiten. Die laatste dragen bij aan een verminderd risico op broze botten en botbreuken als gevolg daarvan.
CBS - Pagina niet gevonden
  • Deel
Druk af