CH4 (methaan) is een gas dat ruim 20 keer zoveel warmte per eenheid vasthoudt als CO2. Daar staat tegenover dat het veel sneller afbreekt in de atmosfeer. Niettemin: wie snel iets tegen klimaatverandering wil doen, heeft er alle belang bij om de uitstoot van methaan in kaart te brengen en te kijken of de bronnen te bestrijden zijn. Dat geldt voor alle bronnen die we zelf in omloop brengen. Denk aan onze eigen winden en boertjes en die van productiedieren, de teelt van rijst, het verbranden van biomassa, fossiele brandstof en open vuilnisbelten. Aan het moerasgas (zoals CH4 vroeger ook wel heette) dat bijvoorbeeld vrijkomt uit ontdooiende aarde in het noorden van de wereld, valt weinig te doen.

Nederlandse wetenschappers hebben meegedaan aan de ontwikkeling van een meetinstrument dat 1.000 metingen per dag meer verricht dan de tot nu toe gebruikte (Japanse) techniek. Daardoor is het nieuwe instrument veel preciezer.

Met 20 miljoen satellietmetingen per dag, brengt het nieuwe instrument overal ter wereld methaanbronnen in kaart; dat doet het per 7 km2 nauwkeurig De belangrijkste boosdoeners blijken zich te bevinden op het noordelijk halfrond.

Omdat er zoveel metingen worden gedaan, benaderen de metingen de uitstoot van methaan accuraat aan de bron en registeren ze niet voornamelijk inwaai-effecten.

Bijzonder hoogleraar Ilse Aben (SRON) vertelt op Radio 1 over de voordelen.
NOS - Klimaatprimeur: broeikasgas methaan nog nooit zo gedetailleerd in kaart gebracht
Reageer
  • Deel
Druk af