Het FD berichtte als eerste over de 'ommezwaai' van het Europees Octrooibureau (EOB). Het bureau trok, op 30 oktober al, het patent in van Monsantodochter Seminis op een langstelige broccoli. Hoera, juichte de organisatie No Patents on Seeds in het AD: "Enorme bedrijven als Bayer, Syngenta en BASF hebben gefaald in hun poging om traditionele teeltmethoden via patenten te monopoliseren."

Het EOB schrijft in een toelichting dat op de langstelige broccoli geen patent mogelijk is omdat "de eigenschappen van de broccoliplanten verkregen zijn door een 'in essentie biologisch proces'."

We vroegen Niels Louwaars, directeur van Plantum, de Nederlandse branchevereniging van plantenveredelaars, om een reactie. Hij moet een beetje lachen, want als nieuws is dit helemaal niet verrassend. Hij is er zelfs door niet een van zijn leden op geattendeerd. De 'ommezwaai' heeft feitelijk vorig jaar november al plaatsgevonden. Toen besloot het Europees Octrooibureau geen patenten meer te verlenen op (eigenschappen van) klassiek veredelde gewassen waar geen verdere technologie aan te pas is gekomen. Na die beleidsverandering heeft het EOB de nog liggende stapel patentaanvragen en de al toegekende patenten opnieuw beoordeeld. Nu, een jaar later, is de Seminis-zaak simpelweg het eerste resultaat van die herbeoordelingen.

"Mooi om te zien," zegt Louwaars, "en goed voor de veredelingssector." Volgens hem krijgen de jarenlange inspanningen vanuit Nederland zo uiteindelijk hun beslag. Het Nederlands voorzitterschap van de EU in 2016 is een belangrijke stimulans geweest om het kwekersrecht nadrukkelijk aan te zwengelen. Zonder die impuls was de koerswijziging niet in gang gezet, is zijn inschatting. Het kwekersrecht is een manier om zonder patenten juist voor innovatie te zorgen. Rassen met kwekersrecht mogen door anderen vrij gebruikt worden voor het maken van kruisingen, zonder toestemming van de oorspronkelijke houder van het recht. Wel geeft het de houder het alleenrecht op de verkoop van zaad en vermeerderingsmateriaal van het betrokken ras.
Dit artikel afdrukken