Edward Davey, de Britse staatssecretaris van Energiezaken en Klimaatverandering, probeert de middenweg te vinden in het ook in Groot-Brittannië verhitte schaliegasdebat. Hij stelt voor om in ieder geval de opbrengsten van schaliegas aan te wenden voor een fonds voor toekomstige investeringen in een duurzame energiehuishouding, en niet voor 'lopende uitgaven'.

Volgens Davey ontaardt het debat over schaliegas in het VK in een debat tussen uitersten: ‘Aan de ene kant wordt fracking neergezet als een van de grootste bedreigingen voor het milieu en de gezondheid van onze kinderen. Aan de andere kant zou je bijna gaan geloven dat schaliegas het enige antwoord is op ons energieprobleem en dat we niet langer bezig hoeven te zijn met de ontwikkeling van duurzame en nucleaire energiebronnen. Beide opvattingen zijn incorrect’, citeert het FD.

Davey denkt dat schaliegas een waardevolle aanvulling kan zijn in een 'meer gediversificeerde energiemix'. Ook vestigt hij de aandacht op de 70.000 banen die bij schaliegaswinning in het verschiet liggen.
Dit artikel afdrukken