Volgende week stemt het Britse Parlement over het akkoord dat de Britse premier Theresa May met de EU sloot. Het ziet er nog altijd niet naar uit dat het ze gemakkelijk de vereiste meerderheid van het parlement achter haar deal zal weten te krijgen.

Dat zou kunnen betekenen dat Groot-Brittannië op 30 maart zonder akkoord de EU verlaat.

Aan beide kanten van het Kanaal liggen inmiddels de noodplannen klaar - al lijken de Britten de ernst van de situatie nog steeds niet in te willen zien, als we de halfhartige 'stresstest' met 100 vrachtwagens bij Dover mogen geloven.

Extra afdrachten en teruglopende handel
Voor Nederland betekent een harde brexit dat ons land tot en met 2030 jaarlijks €2,8 miljard kwijt is, €34 miljard in totaal. Per Nederlander komt dat neer op €164 euro per jaar. De SEO-onderzoekers combineerden verschillende kostenposten, zoals de door de Algemene Rekenkamer becijferde €1,25 miljard extra afdracht aan de EU in 2021 wegens het wegvallen van Groot-Brittannië bij een zachte brexit, de extra investeringen aan douane (€650 miljoen) plus een structurele bijkomende uitgave van €2,5-€3 miljard vanaf 2026. In geval van een harde brexit komen daar extra afdrachten van €1,6 miljard in 2019-2021 bij plus de effecten van de teruglopende handel, die het Centraal Planbureau in geval van een harde brexit schat op €10 miljard. Bij een zachte brexit blijven die 'beperkt' tot €7,5 miljard.

'Onzekerheidskosten' nog niet meegenomen
Nog niet in het sommetje zijn meegenomen de "kosten die alle onzekerheid rondom de deal met zich meebrengt" of de effecten voor de financiële sector. Die €34 miljard is dan ook een voorzichtige schatting, aldus RTLnieuws.

Het sommetje van €164 per Nederland valt overigens nog bescheiden uit in vergelijking tot wat de brexit gaat betekenen per Brit of voor de Britse economie. Een Brits huishouden verarmt voor een bedrag tussen de €1.000 en €5.400 per jaar.
  • Deel
Druk af