Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft toestemming gegeven voor een proef van een jaar met het bovengronds uitrijden van mest. De ontheffing kan worden verleend aan kringloopboeren die werken volgens de criteria van de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu dan wel de Noordelijke Friese Wouden.

De proef duurt vooralsnog een jaar, omdat in die periode bezien kan worden in hoeverre de bezwaren van de Technische Commissie Bodembescherming (TCB) bij bovengronds uitrijden ondervangen worden. De TCB maakt zich onder meer zorgen over de hogere ammoniakvervluchtiging en stikstofverliezen. Na de proefperiode zal bezien worden of verlenging voor nog vier jaar - zoals de Tweede Kamer wil - aan de orde is, schrijft Boerderij.
Dit artikel afdrukken