Mestcijfers die het CBS woensdag publiceerde, laten zien dat Nederlandse boeren in 2023 onder de vastgestelde stikstof- en fosfaatplafonds zijn gebleven. Dat wijst op een positieve trend in de vermindering van de uitscheiding van deze kritische mineralen door de veestapel.

De totale stikstofuitscheiding van 471 miljoen kilogram lag 19 miljoen kilogram onder het stikstofplafond van 489,4 miljoen kilogram, en de fosfaatuitscheiding van 146 miljoen kilogram was 5 miljoen kilogram lager dan het gestelde fosfaatplafond.

Voor 2025 zijn flink lagere doelen gesteld. Het stikstofplafond voor 2025 is aangescherpt naar 440 miljoen kilogram stikstof.

Bijzonder is dat de stikstofuitscheiding van melkvee steeg met 2,8% ten opzichte van 2022, terwijl die van varkens en pluimvee met dezelfde marge daalde. Ondanks een algemene daling in de uitscheiding van stikstof en fosfaat sinds de afschaffing van het melkquotum in 2015, laat die toename zien dat het niet zo makkelijk is om de verschillende meststoffen tegelijk aan te sturen binnen de landbouw.

Maatregelen om de omvang van de melkveestapel te verminderen hebben tot nu toe geholpen. Maar uiteraard leiden steeds wijkende nieuwe doelen tot steeds nieuwe en moeilijker te behalen streefwaarden. Het wordt dan ook een uitdaging om deze positieve trend voort te zetten en tegelijkertijd de productiviteit en economische haalbaarheid van de landbouwsector te waarborgen. Behaalde resultaten in het verleden zijn dan ook geen garantie voor het halen van toekomstige doelen.
  • Deel
Druk af