Bijna 60 procent van de burgers ervaart een kloof tussen stad en platteland. Bij de boeren ruim 85 procent. De kloof wordt op veel onderwerpen meer gevoeld door boeren en tuinders dan door burgers. Dat geldt voor klimaatverandering, stikstof, natuurbescherming, de wolf, vlees eten en de media. Burgers maken zich daarentegen meer zorgen om de oplopende energieprijzen en immigratie. 46 procent van hen vindt dat ze ertoe doen. Bij de boeren is dit 28 procent.

Dat schrijft boerenkrant Nieuwe Oogst over een onderzoek naar de kloof tussen boer en burger. In samenwerking met het AD onderzochten de boerenjournalisten het door sociologen en journalisten sinds het midden van de jaren '10 gethematiseerde onderwerp.

Enkele resultaten van het onderzoek dat in zijn geheel op Nieuwe Oogst te vinden is:

  • 95% van de boeren ziet een kloof tussen Den Haag en boer
  • 72% van de burgers ziet die kloof ook
  • 6% van de boeren vertrouwt de politiek
  • 34% van de boeren vertrouwt de wetenschap
  • verruwing van het politieke debat en geruzie op sociale media dragen volgens boeren sterk bij aan de kloof

Om de kloof te dichten, moet de politiek beter luisteren naar de zorgen op het platteland, vindt 97% van de boeren; 81% van de burgers is het daarmee eens. Boeren en tuinders hebben nagenoeg geen vertrouwen meer in de Haagse politiek. Provinciale en gemeentelijke beleidsbeslissers komen er beter vanaf, blijkt uit het onderzoek.

Boeren vinden dat burgers minder moeten klagen over boeren en burgers blijken dat ook wel te begrijpen. Daar ligt volgens Nieuwe Oogst en het AD dan ook het begin van een oplossing om een plank te leggen over de kloof die inmiddels al een decennium lang onderwerp van gesprek en verdere polarisatie is.

  • Deel
Druk af