De slijterijbranche en de brouwers en biertapperijen van Nederland starten campagnes om de accijnsverhogingen van 1 januari terug te draaien en die van 2014 te voorkomen. Volgens de drankorganisaties hebben de accijnsverhogingen precies het omgekeerde effect en gaan ze de staat minder geld opleveren dan verwacht. Het AD schrijft dat consumentenbestedingen aan bier en sterke drank zullen afnemen, grensbewoners uit zullen wijken naar België en Duitsland voor hun drankinkopen en dat de mindere omzet bij slijters en bierbedrijven tot verlies aan werkgelegenheid leidt, met alle maatschappelijke gevolgen van dien.
Op de campagnesite 'Stop Bierbelasting.nl' kunnen medestanders een poll invullen.
Dit artikel afdrukken