Hoogleraar radiotherapie Lukas Stalpers van Amsterdam UMC pleit voor een stringent preventiebeleid om de grootste bedreigingen van de volksgezondheid, en de daarmee groeiende overbelasting van de zorg, eenvoudig aan te pakken.

De focus moet niet zozeer op overgewicht liggen zoals het vorige week gepresenteerde CDA-rapport denkt, waarschuwt Stalpers in een opinie in de Volkskrant. Ook armoede gekoppeld aan een lage geletterdheid en gebrek aan lichaamsbeweging zijn cruciale oorzaken. Covid-19 legde de achilleshiel van de gezondheidszorg nog maar eens bloot: de meeste doden vielen onder Nederlanders met kenmerken van een lage sociaal-economische status (SES).

De hoogleraar haalt grootschalig Europees onderzoek van de Zwitserse epidemiologe Silvia Stringhini en haar medewerkers aan die de data van 48 langetermijnstudies combineerden. Een lage SES en een gebrek aan lichaamsbeweging blijken minstens zo belangrijke vermijdbare leefstijlrisico’s dan overgewicht. Stalpers rekent met verhoudingsgetallen die de cijfers van Stringhini opleveren voor dat 24.480 van de 90.000 Nederlanders die jaarlijks te vroeg overlijden door vermijdbare oorzaken het gevolg zijn van roken. Daarop volgen gebrek aan lichaamsbeweging met 21.930 doden en een lage SES met 13.387 doden.

Preventie hoeft niet duur te zijn, maar is traag en ingewikkeld om te realiseren, schrijft Stalpers. Zelf afvallen, gaan en blijven bewegen is moeilijk.

Daarom moet het anders.

Afvallen, bewegen en mensen leren lezen, schrijven en rekenen hoeven niet veel te kosten en leiden snel tot resultaat, redeneert Stalpers, maar je moet ervoor zorgen dat mensen het gaan en blijven doen. Investeer dus in wetten en regels die tot bewegen aanzetten, leidt jonge mensen op en haal ouderen weer terug terug naar cursussen. Stalpers wil de e-bike er weer uit en de btw op ouderwetse trapfietsen verlagen.
  • Deel
Druk af