De Europese Commissie wil glyfosaat toelaten voor een periode van 10 of mogelijk zelfs 15 jaar, als daar tenminste een duidelijke meerderheid voor te vinden is. Die tekende zich deze week nog niet af.

Van de 28 lidstaten stemden 12 landen vóór en 4 tegen. De resterende 12 landen hebben nog geen standpunt ingenomen. Bij de tegenstemmers zijn Frankrijk - dat een tegenvoorstel indiende voor een verlening met 5 jaar en totale uitfasering - en Italië grote partijen. Wat Duitsland zal gaan stemmen, is nog onduidelijk na de recente verkiezingen. Nederland behoort totl voor-stemmers.

Vorig jaar liep de vorige periode van 10 jaar af, waarna de Europese Commissie ternauwernood een verlenging met 18 maanden wist te bewerkstelligen. Die loopt eind van dit jaar alweer af. De veiligheid van het middel - de werkzame stof in bijvoorbeeld Roundup, het meest gebruikte onkruidbestrijdingsmiddeld ter wereld - is omstreden. Het kankerpanel van de Wereldgezondheidsorganisatie, IARC, oordeelde in maart 2015 dat glyfosaat 'mogelijk kankerverwekkend' is. Sindsdien hebben zowel de Europese voedselautoriteit EFSA als de chemie-autoriteit ECHA een 'niet kankerverwekkend'-oordeel afgegeven. De zaak is extra gecompliceerd door het uitlekken van de 'Monsanto papers', waaruit zou blijken dat Monsanto zowel wetenschappers als autoriteiten zou hebben beïnvloed. Boeren vrezen zonder glyfosaat op achterstand gezet te worden. Als ze geen glyfosaat meer mogen gebruiken moeten ze - zo vrezen ze - òf personeel aannemen om te schoffelen òf flink met middelen gaan spuiten waarvan de negatieve werking veel beter bekend is dan die van glyfosaat.

In de aanloop naar een nieuw besluit over toelating vergadert het Scopaff-comité op 23 oktober opnieuw - of de glyfosaatverlenging dan op de agenda staat is nog niet bekend.
Dit artikel afdrukken