Hoe zou dat bij ons zitten?

Belgische consumenten willen ethische producten kopen. Dat bleek onder meer uit de Consumer Behavior Monitor van het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties. Ruim 60% van de respondenten vindt ethische criteria belangrijk bij de keuze voor een product. Hoewel de belangstelling voor de ethische productieomstandigheden (eerbied voor arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn, milieu en eerlijke handel) in de voorbije jaren samenhing met de sociale groep, tonen vandaag de dag alle consumenten interesse voor die criteria. Sinds 2002 groeide de interesse voor ethische productieomstandigheden. Vooral grote gezinnen houden met dit aspect rekening, terwijl leeftijd geen invloed blijkt te hebben.
Prijs blijft doorslaggevend
De drie doorslaggevende aspecten bij de aankoop van producten zijn prijs (45%), versheid (16%) en kwaliteit (15%). De respondenten noemden deze aspecten top of mind of spontaan. In mindere mate letten consumenten op de samenstelling, smaak, uiterlijk en de informatie op de verpakking. Dit in tegenstelling tot vorig jaar, toen de informatie op de verpakking nog een doorslaggevende factor was. Weinig respondenten zijn in staat om de prijs in te schatten van de voedingswaren, per gewicht (per 100 g of per kg) of per week of per persoon of per dag.

Moeilijke keuzes
Bij factoren die meespelen in de keuze tussen soortgelijke producten noemden zeven op de tien consumenten de afwezigheid van additieven, het uiterlijk, de samenstelling en de afwezigheid van GGO’s. Drie criteria worden weinig genoemd: de aanwezigheid van een label, het advies van de verkopers en het feit of een product biologisch is. Alleen de 40- tot 49-jarigen hechten minder belang aan de informatie op de verpakking, terwijl de andere leeftijdsgroepen sterk geïnteresseerd zijn in de beschikbare informatie op de verpakking.

Consumer Behavior Monitor
Het onderzoeksbureau onderzocht het consumentengedrag bij de keuze voor een voedings- en non-foodproduct en de keuze voor een voedings- of non-foodwinkel. Het bureau nam bij 803 inkoopverantwoordelijken een interview af, vanaf de leeftijd van 18 jaar. Het rapport verschijnt in september.


bron:consumer behavior monitor
mrt dank aan het vmt
Dit artikel afdrukken