"Dit is goed nieuws voor België in Europa", liet de Belgische premier Charles Michel weten bij de aankondiging van het Belgische compromis tussen zijn regering en de Waalse gewestregering, de Franse gemeenschapsregering, de Duitstalige gemeenschapsregering, de Brusselse gewestregering en de Vlaamse regering.

Over het bereikte akkoord schrijft de Vlaamse zakenkrant De Tijd:
Aan de tekst van het verdrag, zoals eerder onderhandeld, verandert niets. De Franstalige regeringsleiders kunnen aan hun parlement een aantal 'verduidelijkingen' voorleggen, onder meer over de rol van de onafhankelijke tribunalen en de impact op de landbouw van een vrijhandelsakkoord. Ze krijgen ook de garantie dat de 'intra-Belgische staatsstructuur geëerbiedigd wordt'.

Het Brussels en Waals Parlement, en dat van de Franstalige Gemeenschap, buigen zich voor vrijdag middernacht over het akkoord. Een formaliteit, wordt verwacht. Een fiat van het parlement hoeft niet per se, maar de regeringsleiders wilden het zo.


Het document, met de aanvullende zinsnede waar de Belgen het nu over eens zijn geworden, wordt nu voorgelegd aan de regeringen van de 27 andere EU-lidstaten. Michel informeert commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en de Canadese premier Justin Trudeau. Daarna kan een nieuwe datum geprikt worden voor de Europees-Canadese top die vandaag zou plaatsvinden maar gecanceld werd "doordat de Franstaligen er lang over deden om hun bocht te nemen", aldus De Tijd.

Europees Commissievoorzitter Donald Tusk reageerde alvast enthousiast op Twitter:Dit artikel afdrukken