Amerikaanse kinderen tussen 2 en 18 jaar zijn tussen 1977 en 2014 meer gaan snacken. In 1977 kregen kinderen 260 kilocalorieën per dag binnen via snacks;, 37 jaar later was dit opgelopen naar 459. De hoeveelheid kinderen die tussendoortjes eet nam flink toe. Kreeg in 1977 nog 62% van de kinderen iets te eten tussen de maaltijden, in 2014 was dit 89%. Het snackgedrag is vooral toegenomen bij kinderen die leven op het laagste niveau van armoede en van wie de ouders het laagst opgeleid zijn.

Toename zoute snacks, maar afname frisdrank
Het grootste deel van deze tussendoortjes bestaat uit ongezonde producten, zoals toetjes, snoepjes, frisdrank en zoute snacks. Vooral zoute snacks zijn populairder geworden. In 2014 aten kinderen daar bijna twee keer zoveel van als in 1977. In de jongste leeftijdsgroep van 2 tot 5 jaar is de hoeveelheid zoute snacks verdrievoudigd.

In de jongste leeftijdsgroep van 2 tot 5 jaar is de hoeveelheid zoute snacks verdriedubbeld
Het frisdrankgebruik laat een ander beeld zien. Tot 1998 dronken kinderen steeds meer frisdrank. Daarna nam het frisdrankgebruik af.

De calorie-inname uit zoete tussendoortjes en toetjes bleef in alle leeftijdsgroepen redelijk stabiel. Ook de hoeveelheid calorieën uit producten als fruit, groente, vlees, vis en zuivelproducten is weinig veranderd.

Nieuwe trend vanaf 2006
Vanaf 2006 is er een nieuwe trend ingezet. Vanaf die tijd neemt de hoeveelheid ingenomen calorieën uit snacks weer af. Het aantal calorieën uit frisdrank is nu lager dan het in 1977 was, en het aantal calorieën uit toetjes en snoepjes is ongeveer gelijk. De hoeveelheid zoute snacks is wel twee tot drie keer zo hoog als in 1977, maar vergeleken met 2006 is ook daar de dalende trend ingezet.

De onderzoekers haalden deze resultaten uit het langlopende bevolkingsonderzoek National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). Zij bestudeerden de gegevens van voedingsvragenlijsten van bijna Amerikaanse 50.000 kinderen.
Dit artikel afdrukken