Amerikaanse onderzoekers brachten gegevens over antibioticagebruik in de veehouderij van over de hele wereld bij elkaar in een model. Op basis van hun model konden ze een 'kaart' opstellen van het gebruik in 2010 in 228 landen.

Volgens de onderzoekers, die hun bevindingen publiceren in PNAS, is nog niet eerder gemeten hoeveel antibiotica er eigenlijk omgaat in de dierhouderij. Dat kunnen zij op basis van hun onderzoek nu melden: in 2010 ging het om 63.151 ton. Dat komt neer op gemiddeld 148, 172 en 45 mg/kilo antibiotica per kilo kip, varken en rund.

67% méér in 2030
Daarna zetten ze hun model aan het rekenen.
In landen met een groeiende middenklasse neemt de vleesconsumptie toe. Om aan die groeiende vraag te voldoen, schakelt de vleessector van extensieve veehouderij over op grootschalige intensieve productieboerderijen, waar het gebruik van antibiotica dagelijkse routine is. Dat betekent dat het antibioticagebruik in de wereld tot 2030 met 67% gaat toenemen. Een derde van deze groei is op het conto van de veranderende productiewijze te schrijven.
Voor landen met midden-inkomens en een snel groeiende middenklasse, zoals Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, zal het antibioticagebruik zelfs verdubbelen. In totaal zal er in 2030 naar schatting 105.596 ton antibiotica omgaan in de veehouderij.

Effectiviteit antibiotica waarborgen
Wat de impact daarvan op de gezondheid van mensen én dieren zal zijn, moet nader onderzocht worden. Anders dan in West-Europa en de VS hebben de meeste lage- en middeninkomenslanden geen regelgeving - noch handhaving - voor antibioticagebruik. Daarom pleiten de onderzoekers bij voorbaat voor initiatieven die de effectiviteit van antibiotica waarborgen en tegelijkertijd de voedselzekerheid in landen met lage-inkomens zeker stellen.

Fotocredits: Richard W.M. Jones via Wikimedia
Dit artikel afdrukken