Amerikaanse slachthuizen zijn belangrijke bronnen van coronabesmettingen gebleken. Daarom hebben de nodige slachthuizen in de Verenigde Staten moeten sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden. De situatie is inmiddels zo prangend geworden dat Amerikaanse veehouders hun gezonde en drachtige dieren moeten ruimen. Dat roept weerstand op onder de boeren.

Smithfield, JBS en Tyson Foods, de grootste Amerikaanse slachters, hebben een aantal grote locaties gesloten. Naar schatting is 20% van de Amerikaanse slachtcapaciteit voor varkens dicht. Ook de grote rundvee- en pluimveeslachterijen zijn sterk beperkt.

Op dit moment is er geen uitweg voor circa een miljoen varkens die te zwaar worden omdat ze niet geslacht kunnen worden. Per dag komen er in beginsel 100.000 dieren bij die niet naar het slachthuis kunnen.

De National Pork Board, de belangenorganisatie van varkensboeren in de VS, legde zijn leden per videoconferentie uit hoe ze hun dieren het beste kunnen doden. Omdat de dode dieren niet worden opgehaald, luidt het advies de karkassen te begraven, verbranden of composteren. Het ruimen van gezonde dieren druist tegen de principes van de boeren in, maar ze kunnen met hun varkens geen kant op. Drachtige zeugen worden geëuthanaseerd om nieuwe worpen tegen te houden.

Ook pluimveehouders doden hun dieren op de boerderij. Rundveehouders kunnen nog uitwijken door de dieren in de wei te laten.

In de media waarschuwt de vleesindustrie voor lege vleesschappen en zet daarmee aan tot hamstergedrag.
Boerenbusiness - Veehouders in VS rest niets anders dan ruimen - Nieuws Coronacrisis
  • Deel
Druk af