Invasieve exoten zijn uitheemse planten- en diersoorten die door toedoen van de mens in de Nederlandse (en Europese) natuur terecht zijn gekomen. Ze hebben geen natuurlijke vijanden en kunnen inheemse soorten verdringen met alle desastreuze gevolgen vandien.

Interactieve 3D leeromgeving
Hoe bestrijd je ze dan? Studenten MBO Groen en middelbare scholieren kunnen dit straks feilloos vertellen dankzij een innovatieve ontwikkeling: een interactieve 3D leeromgeving over invasieve exoten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ontwikkelde samen met onder meer gameontwikkelaar iTZiT de ‘Leeromgeving Invasieve Exoten’ (LINVEXO). Dinsdag vond de aftrap plaats. Studenten van het Helicon MBO Velp gaan vanaf 2 november als eersten in Nederland aan de slag met de leermethode.

Foodlog probeerde LINVEXO uit voor de Japanse duizendknoop: 1 van de 8 invasieve soorten die in het programma aan bod komen. Te zien was een bewegend, niet erg prikkelend, beeld van de Japanse duizendknoop in een park. De informatieknoppen waren interessanter. De aankomst van de duizendknoop in 1832. De snelle verspreiding van de soort door de jaren heen. De kenmerken van de plant. Dat de plant zelfs dwars door beton en asfalt heen kan groeien. De verschillende manieren om de plant te bestrijden, zoals het injecteren van glyfosaat. Alle belangrijke punten komen in de teksten aan bod.

Aanvalsplan tegen woekerplant
Niet alleen studenten krijgen een handreiking over het bestrijden van de duizendknoop, ook gemeenten en tuinbezitters. Stichting Probos ontwikkelt samen met de bedrijven Aequator Groen&Ruimte en Geofoxx een landelijk protocol voor de bestrijding van de invasieve plantensoort. Het project krijgt financiering van diverse provincies en gemeenten.

Bestrijding kan tonnen of zelfs miljoenen euro’s kosten als er nu niks aan de woekerende plant wordt gedaan, zegt Marco Boosten van Probos in het AD. Het protocol komt medio 2019 beschikbaar. Voor wie thuis de duizendknoop in zijn tuin tegenkomt: weet alvast dat de resten van de plant absoluut niet in de gft-bak mogen, omdat ze dan weer in de natuur terecht kunnen komen. Beter is het om ze bij het restafval te doen. Dan worden ze verbrand.

Mocht de bestrijding echt niet lukken, dan kan je duizendknoop gelukkig altijd nog opeten: ‘If you can’t beat it, eat it’.
Dit artikel afdrukken